Երգչական տեխնիկա

Երգչական շունչ-շնչի տեսակները․
բերանային ապարատի ճիշտ աշխատանքը ըստ ժանրերի՝ էստրադային և դասական երգեցողության ժամանակ
Դասը կվարի Երգեցողություն բաժնի դասախոս` Անի Բեկջանյանը